Karta över Uppgårds Fotisgolf banor

Uppgårds Fotisgolf - Bankarta

Parkeringsplatsen …

Längst upp på bilden ser du vår parkeringsplats. 

Se alltid till att det finns plats för eventuella ambulanser och brandbilar att passera parkeringsplatsen obehindrat.

Beskrivningar:

Gröna bollar = Avsparksplatsen

Röda bollar = Hålet

Gul linje = Bollens tänkta väg på banan

Svart linje = Ban område

Blåa märken = Eventuella hinder på banan

Bana 19 = Denna bana används vid FM och EM -tävlingar.