Karta över Uppgårds Fotisgolf banor

Området märkat med vit färg är parkeringsplatser.
Lämna alltid plats för nödfordon in till gården.

 

Parkeringsplatsen …

Längst upp på bilden ser du vår parkeringsplats. 

Se alltid till att det finns plats för eventuella nöd fordon att passera parkeringsplatsen obehindrat.

Beskrivningar:

Gröna bollar = Avsparksplatsen

Röda bollar = Hålet

Gul linje = Bollens tänkta väg på banan

Svart linje = Banans gränser/område

Blåa märken = Eventuella hinder på banan