Uppgårds Fotisgolf - Banorna

Banor totalt:

18 Hål

Banornas totala längd:

1007 meter

Banans sammanlagda:  

PAR 68 

Banrekord: 52

Medeltal: 2.8 

Bana 1
"Runda Märket"
36 m | PAR 3

Uppgårds Fotisgolf - Bana 1

Bollen skall sparkas så den rundar det övre märket, ett stycke upp i backen, MEDSOLS, från vänster till höger och sedan ner i hålet, lite snett på höger sida bakom dig.

Bana 2
"Stenröset"
33 m | PAR 3

Uppgårds Fotisgolf - Bana 2

En enkel spark att få bollen över stenröset och ner i hålet. 

Denna bana har i våras lite förbättrats. 

Var försiktig då du tar dej ner till det nedre banområdet.

Bana 3
"Rökbastun"
52 m | PAR 4

Här gäller det att få bollen och gå genom  bastun. 

In från ena dörren och ut ur den andra och ner i hålet. 

Bollen får inte gå runt eller över huset.

Bana 4
"Stocken"
101 m | PAR 4

Bollen skall träffa stocken på vägen till hålet. 

Ingen skillnad på vilken sida av stocken du träffar, det beror på med vilken fot du spelar

Bana 5
"Diskhålet"
63 m | PAR 4

Bollen skall sparkas över 3 andra spelplan. 

Akta åkersidan av banan.

Var även försiktig att ingen annan spelare är i färd att börja sin spark på bana 6.

Bana 6
"Lång Hålet"
118 m | PAR 4

Här gäller bara ett antal duktiga sparkar så är banan avklarad.

Passa på vinden och dess riktning. den kan vara lite klurig.

Bana 7
"Klippan"
41 m | PAR 3

Sparka bollen över klippan, målet finns på andra sidan. 

Ta en titt före du sparkar din boll så du har en uppfattning om var målet är beläget. Flaggan kan fungerar som riktlinje.

Bana 8
"Traktor ringarna"
72 m | PAR 5

Här skall du få bollen genom båda traktor ringarna och sedan i hålet.

Ser lätt ut, men passa på..

Bana 9
"Mellan Flaggorna"
68 m | PAR 4

Slalombana, bollen får rundas fritt på vilken sida som passar dig bäst. 

Bana 10
"Vulkanen"
49 m | PAR 3

Först genom hinder med det stora hålet och sedan in i vulkanen var hålet finns.

Bana 11
"Håven"
45 m | PAR 4

Bollen skall träffa nätet och falla ner på endera sidan av det. 

Man får även sparka in den från baksidan av målet. 

Bana 12
"Under och Över"
63 m | PAR 4

Bollen skall först gå under det första hindret och sedan över det andra hindret.

Ta det lungt.

Bana 13
"Hinder banan"
48 m | PAR 4

Här får bollen sparkas fritt så som det passar dig och dina vanor.. 

Bana 14
"Vatten Hålet"
57 m | PAR 4

Bollen skall över vatten hindret.

Men den måste även gå innanför OOB -märkena (blåa ringarna) på varsida av vallen. 

Bana 15
"Grytan"
30 m | PAR 4

Bollen måste stanna kvar ”liggande i den stora grytan” för att resultat skall kunna räknas. 

Bana 16
"Röret"
35 m | PAR 4

Bollen skall gå igenom det stora röret. 

Här kan det vara bra att ta det lungt. Kraft hjälper inte på dnna bana.

Målet är genast i den andra ändan av röret precis under det. 

Bana 17
"Stone henge"
29 m | PAR 3

Ser lätt ut men, hålet är ganska nära stenmurens andra sida. 

Bana 18
"Upp mot berget"
57 m | PAR 4

Sista banan. 

Bollen skall i målet längre uppe i gräset och marken är ganska kuperad vid själva hålet.

Ifall bollen fastnar i ett trä får du försöka skaka ner bollen och sedan fortsätta där den fallit ner på marken. 

Du kan välja endera allternativen. 

BONUS BANAN
"Väggen med hål"
2 m / PAR: 0

BONUS BANA

Vi har sparat den nu tillsvidare som en rolig grej för er spelare. Tanken är att ni kan på denna bana ”fixa till” ert slut resultat.

Ibland kommer man upp från banan och det finns spelare som har lika poäng, och då kan man som ”Grande Finale”, avgöra vem som bjuder på en lunch eller en middag.

Men detta resultat inverkar inte på det riktiga poängtalet i själva tävlingen.