COVID-19 INFO på Uppgårds Fotisgolf

Åtgärder orsakade av Covid-19 på Uppgårds Fotisgolf.

Uppdaterad: 08.10.2020

Vi följer aktiv med myndigeternas information angående Covid-19,s utväckling.

Banorna är nu officielt öppna efter den 1.5.2020. Om du vill komma och spela är det naturligtvis mäjligt. Men tag i beaktande att vi inte de normala service funktionerna aktiverade. Cafe, bastu och konferans delen är till vidare stänga.

Restriktionern under Corona pandemin:

 • tag med era egna munskydd till banan
 • tag med egna hanskar eller engåns skyddshanskar till banan
 • handskakning och dylikt inte att rekommendera, eller det är tillfällingt förbjudet
 • håll ett tryggt avstånd till varandra, minst 1,5 meter mellan spelarna och 3-4 spelare sammtidigt på samma bana
 • betalning med kredit kort eller närbetalning rekommenderas, tack. 
 • Kontant tas naturligtvis emot men lägg då sedlarna i den postlåda som finns innanför Café dörren.
 • varje spelare rör och handskas endast sin egen boll.
 • lyft alltid genast upp bollen ur hålet då den har gått i mål
 • rör INTE flaggorna, de får inte tas upp från målet

Mera ingående instruktioner här.

Vi följer restaurang branchens rekommendationer, för att undvika virusepidemins spridning.

Tag med dig egna drickor och tilltugg.

Vi vill varken utsätta oss själv eller våra spelare för en infektions risk, så därför har vi tagit dessa undantags regler ibruk även här på Uppgårds Fotisgolf.

 

UNDANTAGSÅTGÄRDER:

SPELAVGIFETR:

Spelavgifterna kan betalas med betalterminalen som finns belägen i Café ingången och vi rekommenderar att använda ”närbetalning” som identifieringsform. Ifall du skall identifiera dig med PIN-kod, då önskar vi att du gör det med en engånshanske på handen eller med dina egna hanskar. Finns hanskar och hand deci vid apparaten. 

KONTAKT BETALNING:

För ögonblicket tar vi helst inte emot kontant betalning, men man kan betela med kontanter. Lägg då pengarna i den svarta postlådan som finns i dörren. I mycket vägande fall kan vi fakturera ert besök, men då måste vi få era fakturerings uppgifter i förväg per e-post. Vi önskar följande uppgifter: Namn, Fullständig adress, fakturans mottagarens e-post och telefon

Betalterminalen kommer att desinfieras med gämmna mellanrum under dagen och naturligtvis efter dagens slut.

WC:

WC-möjligheter finns för kundernas behov på bastu avdelningen. Efter besöket bör ni tvätta era händer med vatten och tvål i 25 sekunder, så som vanligt, under dessa tider.

Ifall vi kan öppna banorna före den 1.6.2020 kommer vi att se till följande saker:

 • Café och bastu avdelningarnas hygieni kommer att efektiveras
 • Ifall det finns en lite känning av sjukfall kommer vår personal inte att vara på plats. Vi önskar även att kunder har samma ansvarskännsla och respekt i saken.
 • Ett samtal eller en e-post för ankomst kan vara på sin plats. Kontaktuppgifterna finns längst nere på sidan i detta dokument och på websidorna lika så.

INSTRUKTIONER:

 • tag med egna personliga hanskar eller engånshanskar.
 • att hälsa på varandra med handskakning eller att krama varandra är verkligen inte att rekommendera i dessa tider. Och att hålla ett tillräckligt stor avstånd mellan varanda är rekommenderat, minst 2 meter, Tack
 • varje spelare rör och handskas endast med  sin egen boll.
 • lyft genast upp bollen år hålet då den har gått i mål
 • rör inte flaggorna, får inte lyftas ur hålet.
 • vi har tagit bort allt sådan som kan orsaka spridning av epidemi från banorna, sopämbare och krattor o.dylikt.

SÄKERHETSAVSTÅND PÅ BANORNA:

Om det finns flera grupper på banorna eller området skall man i första hand upprätthålla ett tryggt avstånd från varandra.

BOLLARNA:

Bollarna tvättas av dagligen med rikligt tvättmedel och trycktvätt.

NERE PÅ BANAN

Om det finns flera grupper som skall spela på banorna, som vi kanske inte önskar skall se i nuläget,  så bör man vänta ungefär 5 eller till och med 10 minuter mellan de olika gruppernas start från första banan. Det medför en trygg säkerhet distans mellan grupperna.

Om din grupp har snabbare spelare än de som är framför er, måste ni vänta på den framförvarande gruppen att de har klara av sina sparkar på bana till slut. Detta kräver ”malttia”, men det har vi redan lärt oss.

Om ni är en lite grupp så kan man artigt fråga den framförvarande gruppen om ni kan få gå före dem till nästa banan.

Ta personligen hand om dina engånshanskar och ev. munskydds deponering.

Kom ihåg att du skall tvätta dina händer efter spelet, enligt anvisningrna. Detta kan utföras i WC-utrymmet som finns i Bastu avdelningen.

Det finns en stor roskburk vid Caféet var du kan lägga dina tomflaskor och burkar.

OBS! Men INTE masker eller handskar. Dem ber vi dej ta med dig när du avlägsnar dig området.


Telefon: +358 50 522 2680

e-post: fotisgolf@fotisgolf.fi

Uppdateringer angående situationen kommer att finnas på våra Facebook sidor.

Tack och hälsningar: Martin och Stina Ericsson