COVID-19 Information

Uppdaterad senast: 21.04.2021

Banorna kan öppnas och hållas öppna.

Myndigheternas bestämmelser och anvisningar som begränsar verksamheten är ändå fortfarande i kraft. Det är också starkt rekommenderat att både de som erbjuder service och kunderna själva beaktar undantagstillståndet och myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.

När banan är öppen rekommenderar vi följande åtgärder:

Banan ”Uppgårds Fotisgolf” måste försäkra sig om att spelarna är medvetna om de specialarrangemang som gäller till följd av undantagstillståndet och anvisningarna bör vara på synliga platser. Varje spelare är ansvarig för att följa anvisningarn.

Alla former av närkontakt till andra människor och folksamlingar bör undvikas

Håll minst två meters säkerhetsavstånd till andra personer i all verksamhet

När storleken på spelgruppen bestäms bör rörelse- och samlingsbegränsningar och hur spelandet kan ordnas ansvarsfullt och tryggt tas i betraktande.

På Uppgårds Fotisgolf rekommenderar vi gruppens storlek till max 7 personer och de att varja lag spelar sin påbörjade bana till slut före det eventuella andra laget skall påbörja sitt spel.

Observera också andra anvisningar relaterade till spelandet och försäkra att spelarna och personalens hälsa skyddas.

Onödig vistelse på banans område eller i andra utrymmen i samband med banan bör undvikas. Säkerhetsavstånd på minst två meter bör hela tiden hållas till alla personer och spelarens personliga ansvar att följa banans anvisningar bör kommas ihåg.

Spelaren bör ta hand om att skydda sig själva vid användning av gemensamma föremål, bollar och flaggor samt hinder.

Flaggorna får INTE röras eller tas upp från hålet.

De allmänna och redan invanda hygienanvisningarna följs.

Mera information från THL:s anvisningar.