ROUND THE POLE

COURSE 1

PAR: 3

LENGHT: 36 m

OVER THE STONE

COURSE 2

PAR: 3

LENGHT: 33 m

SMOKE SAUNA

COURSE 3

PAR: 4

LENGHT: 52 m

STOCKEN PÅ VÄGEN

COURSE 4

PAR: 4

LENGHT: 101 m

DIKSHÅLET

COURSE 5

PAR: 4

LENGHT: 63 m

UPP MOT BERGET

COURSE 6

PAR: 4

LENGHT: 118 m

ÖVER KULLEN

COURSE 7

PAR: 3

LENGHT: 41 m

TRACTOR WHEELS

COURSE 8

PAR: 5

LENGHT: 72 m

SLALOM COURSE

COURSE 9

PAR: 4

LENGHT: 68 m

VULCANO

COURSE 10

PAR: 3

LENGHT: 49 m

THE NET

COURSE 11

PAR: 4

LENGHT: 55 m

UNDER AND OVER

COURSE 12

PAR: 4

LENGHT: 63 m

HINDERBANAN

COURSE 13

PAR: 4

LENGHT: 48 m

WATER WALL

COURSE 14

PAR: 4

LENGHT: 57 m

THE LARGE POT

COURSE 15

PAR: 4

LENGHT: 30 m

THE TUBE

COURSE 16

PAR: 4

LENGHT: 35 m

STONEHENGE

COURSE 17

PAR: 3

LENGHT: 29 m

IN TO THE FOREST

COURSE 18

PAR: 4

LENGHT: 45 m

BONUS COURSE

BONUS

LENGHT: 2 m

Denna BONUS bana har vi sparat från våra tidigare banor. Detta var det sista hålet och här kunde man lite fixa sitt resultat till det bättre eller till det rätt motsatta. 

Resultatet på BONUS banan kan INTE räknas med i det slutliga spelets resultat från bana.

Här spelar en spelare igången alla sina sparkar efter varandra. 

Resultatet räknas enligt de antal sparkar du fått tills bollen gick i hålet och då drar man av den tal som var sista hålet värde -5, -3, -1 eller + – 0 .