Uppgårds Fotisgolf - All 18 Courses

Will translate this page within couple of day,s

Bana 1
"Runda Märket"
Längd: 36 m | PAR 3

Uppgårds Fotisgolf - Bana 1

Bollen skall sparkas så den rundar stolpen ett stycke upp i backen, som rundas MEDSOLS, på vänster sida och sedan till höger och sist ner i hålet lite snett till höger bakom dig.

Bana 2
"Stenröset"
Längd: 33 m | PAR 3

Uppgårds Fotisgolf - Bana 2

En enkel spark att få bollen över stenröset och ner i hålet. 

Bana 3
"Rökbastun"
Längd: 52 m | PAR 4

Här gäller det att få bollen och gå igenm bastun. In genom ena dörren och ut ur den andra och ner i hålet.

Bana 4
"Stocken"
Längd: 101 m | PAR 4

Bollen skall träffa stocken på vägen till målet. Ingen skillnad på vilken sida.

Bana 5
"Diskhålet"
Längd: 63 m | PAR 4

Bollen skall fås över 3 andra spelplan. 

Var försiktig att inge spelare är i färd att börja sin spark på bana 6.

Bana 6
"Lång Hålet"
Längd: 118 m | PAR 4

Här gäller bara ett antal duktiga sparkar så är banan avklarad.

Bana 7
"Klippan"
Längd: 41 m | PAR 3

Sparka bollen över klippan, hålet finns på andra sidan. Kolla före du sparkar din boll.

Bana 8
"Traktor ringarna"
Längd: 72 m | PAR 5

Här skall du få ollen genom båda traktor ringarna och sedan i hålet.

Bana 9
"Mellan Flaggorna"
Längd: 68 m | PAR 4

Slalom bana, bollen får rundas fritt på vilken sida som passar dig bäst. 

Bana 10
"Vulkanen"
Längd: 49 m | PAR 3

Först genom hinder med stora hålet och sedan in i vulkanen var hålet finns.

Bana 11
"Håven"
Längd: 45 m | PAR 4

Bollen skall träffa nätet och falla ner på endera sidan av det. Man får även sparken den från baksidan av målet. 

Bana 12
"Under och Över"
Längd: 63 m | PAR 4

Bollen skall först gå under det första och sedan över det andra hindret.

Bana 13
"Hinder banan"
Längd: 48 m | PAR 4

Bollen får sparkas fritt så som det passar dig. 

Bana 14
"Vatten Hålet"
Längd: 57 m | PAR 4

Bollen skall över vatten hindret och gå mellan märkena på var sida av vattengraven.

Bana 15
"Grytan"
Längd: 30 m | PAR 4

Bollen skall bli kvar liggande i grytan för att räknas.

Bana 16
"Röret"
Längd: 35 m | PAR 4

Bollen skall gå igenom det stora röret. Målet är genast i den andra ändan av röret. 

Bana 17
"Stone henge"
Längd: 29 m | PAR 3

Ser lätt ut men, hålet är ganska nära stenmurens andra sida. 

Bana 18
"Upp mot berget"
Längd: 57 m | PAR 4

Sista banan. 

Bollen skall i hålet längre uppe i gräset och masken är ganska kuperad vid själva hålet. 

Du kan välja endera allternativet att sparka bollen.