SpeedGolf ?

Speedgolf, the new game for this summer.

Short background about Speedgolf.

Speedgolf är en vidareutveckling av Golf,en. 
Grund idén är att spela en golf bana på möjligast korta tid och med minsta möjliga slag.

Själva grenen kom upp på 1970 -talet i USA och har sedan spridit sig till hela världen, naturligtvis. 

 Denna varning här under har jag sett på många ställen på nätet…

Grenen är verkligen en ganska tuff typ av sport, ifall man vill kvala i topp resultat, så personer med dålig kondition eller andra sjukdomar rekommenderas att ta det lugnt och försiktigt de första gångerna det vill spelar denna gren.

Varför kan man inte göra samma på Fotisgolfen ?

Poängberäkningen av Speedgolf är ganska enkel.
Som bas resultat har man sin egen tid som det tog att spela alla 18 hål och till detta adderar men 1 (en) minut per spark. Så här gäller även att komma igenom med möjligast lite sparkar.

Men börjar sin tidsräkning från sin första spark på RÖDA banan 1 och avslutar den när man har lyckats få sin boll i det sista hålet.

Var spelar man Speedgolf

Speedgolfen spelas alltid på de så kallade SVARTA banorna

Med de SVARTA banorna menas de banor som vi har
till för nationella och internationella tävlingar. 

Det i sin tur betyder att det sista hålet (18 vid Caféet INTE är med i tävlingen) utan den sista banan är just nedanför ladugården (bana 17)

Exempel på resultat / poäng beräkning:

Start klockan 12:00 och man kom i mål klockan 13:30. 

Så då blir speltiden totalt: 90 minuter.

Sedan adderar man antalet sparkar i alla hålen tillsammans.

Eftersom våra banors PAR tal är 66 så kan vi använda det som ett “toppen” tal.

Resultat uträknings model:

Det skulle betyda = 90 minuter speltid + 66 minuter för alla sparkar är totalt: 156 minuter. Detta är alltså ditt slut resultat. 

Det finns ett par saker att ta i beaktande med spelande av Speedgolf.

Eftersom denna tävlingsform är tidsbaserad så är det kanske lite problematiskt med att ha flera spelare på enskilda banor samtidigt. Därför måste varje spelare starta på en egen tid och nästa spelare igen i sin tur ungefär 3-5 minuter senare. 

Det rekommenderas att en spelare har en hjälpreda med sig som sköter om “bokföringen” och städar upp eventuellt efter spelaren ifall han har ställt till det på banan.