ETIKETT

finns även i Fotisgolf,en att ta i beaktande då man spelar! 

Lite information om hur man skall uppföra sig på banorna
runt om i världen inte bara här hos oss på Uppgårds Fotisgolf. 

Klädkoder och dylikt…

I Fotisgolfen finns inga direkta klädkoder, så som i Golf och Tennis. Du får komma och spela som du är och vill. Vi rekommenderar att du har långa strumpor och ett par bra skor på fötterna.   

Rökning …

Rökning på banorna är absolut förbjudet under en tävling, även om det finns metall fat på banan. Dessa är till för att samla upp tomma burkar och flaskor av spelarna. Så lämna inget skräå på banorna. Ta dem med dig upp till Caféet.

Spelets anda …

Fotbollsgolf spelas för det mesta utan övervakning av en domare. Spelet förlitar sig på individens integritet för att visa hänsyn till andra spelare och följa av reglerna. Alla spelare bör uppträda på ett disciplinerat sätt och alltid visa artighet och idrottsskap, oavsett hur konkurrenskraftiga de kan vara. Detta är andan i fotbollsgolfspelet.

Säkerhet …

Spelare bör se till att ingen står i närheten eller i ett läge att bli träffad av bollen eller stenar, kvistar eller liknande när de gör ett spark. 
Nästa spelare bör inte påbörja sitt spela förrän spelarna framför är utanför räckvidden.

Om en spelare spelar en boll i en riktning där det finns risk för att träffa någon, bör han omedelbart ropa en varning till andra spelare.

Ta hänsyn till annan spelare på banan …

Observera under spelets gång och unvid störning eller distraktion:

Spelare ska alltid visa hänsyn till andra spelare på banan samt inte störa deras spel genom att flytta, prata eller göra onödigt buller. Spelare bör se till att eventuella elektronisk enhet som tas på banan inte distraherar andra spelare. Vid tee-platsen bör en spelare inte släppa, lägga ner, sin boll förrän det är hans tur att spela.

Spelare får inte stå nära eller direkt bakom bollen eller direkt bakom hålet eller i spelarens synfält när en annan spelare håller på att spela.

Nere på banan …

On the putting green, players should not stand on another player’s line of putt or, when he is making a kick, cast a shadow over his line of putt. Players should remain on or close to the putting green until all other players in the group have holed out.

Resultat …

In kick play, a player who is acting as a marker should, if necessary, aon the way to the next tee, check the score with the player concerned and record it.

Ge fred att spela …

Play at Good Pace and Keep Up:
Players should play at a good pace. The Committee may establish pace of play guidelines that all players should follow. It is a group’s responsibility to keep up with the group in front.

Var alltid färdig att börja ditt spel …

Spelare bör vara redo att börja sitt spela så snart det är deras tur att spela. När spelet av ett hål är avslutat, bör spelarna omedelbart lämna ifrågavarande banan.

Söker efter boll och återhämtar boll …

Spelare som söker efter en boll bör signalera spelarna i gruppen bakom sig att spela igenom så snart det blir uppenbart att bollen inte lätt kommer att hittas eller återhämta sig från vattenfaren. De bör inte söka eller försöka återhämta sig i fem minuter innan de gör det. Efter att ha tillåtit gruppen bakom att spela igenom bör de inte fortsätta spela förrän den gruppen har gått och är utanför räckvidden.

Prioritet på banan …

Om inte annat fastställs av domaren, bestäms prioritet på banan av en grupps takt. Varje grupp som spelar en hel omgång har rätt att passera en grupp som spelar en kortare omgång. Termen ”grupp” kan inkluderar en enda spelare.

 Var varsam på banan …

Bunkrar och diken:

Before leaving a bunker, players should smooth over holes and footprints made by them and any nearby made by others. If a rake is within reasonable proximity of the bunker, the rake should be used for this purpose.

Undvik onödig förstörelse på banan : Varje spelare skall ha ansvar och ta i hensyn att banan och dess utrustning inte förstörs .

Slutsats … 

Straff för brott

Om alla spelare följer riktlinjerna i detta avsnitt kommer det att göra spelet roligare för alla deltagare.

Om en spelare konsekvent ignorerar dessa riktlinjer under en tävling eller över en tid till nackdel för andra, rekommenderas det att domaren överväger att vidta lämpliga disciplinära åtgärder mot den kränkande spelaren. Sådana åtgärder kan till exempel innefatta att förbjuda spel under en begränsad tid på banan eller i ett visst antal kommande tävlingar. 

Detta anses vara motiverat när det gäller att skydda de flesta fotbollsgolf spelares intressen som vill spela i enlighet med dessa riktlinjer. 

Vid ett allvarligt åsidosättande av etiketten kan kommittén diskvalificera en spelare.

texten översatt av: Martin Ericsson  som bas av: WFGA TEXT – ETIQUETTE; BEHAVIOR ON THE COURSE, dokumentet.