Covid-19 Infoa

Päivitetty: 21.04.2021

Kentät voidaan avata ja pitää auki.

Voimassa on kuitenkin edelleen toimintaa rajoittavia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. On myös erittäin suositeltavaa, että sekä palveluntarjoaja että asiakkaat itse ottavat poikkeusolot ja viranomaisten antamat määräykset sekä suositukset huomioon.

Kun kenttä on auki, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

Kentän ”Uppgårds Fotisgolf” tulee varmistaa, että pelaajat ovat tietoisia  poikkeustilanteesta johtuvista erityisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Jokainen pelaaja on vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia.

Kaikenlaista lähikontakteja muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen syntymistä tulee välttää.

Pidetään kaikessa tekemisessä vähintään kahden metrin  turvaetäisyys muihin henkilöihin peliryhmäkokoa päätettäessä tulee ottaa huomioon liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ja se, miten pelaaminen voidaan järjestää vastuullisesti ja turvallisesti.

Futisgolf suosittelee maksimi 7 henkilöä per ryhmä. Seurava ryhmä pitää aina odottaa niin kauan että edellinen ryhmä on saanut oman radan pelattua valmiiksi ennen oman pelin aloittamista.

Huomioon tulee ottaa myös muu pelaamiseen liittyvä ohjeistus ja varmistaa pelaajien sekä työntekijöiden terveyden suojaaminen.

Turhaa oleskelua kentän alueella sekä kentän yhteydessä olevissa muissa tiloissa tulee välttää. Koko ajan pidetään kaikkiin henkilöihin turvaetäisyys eli vähintään kaksi metriä ja muistetaan pelaajan henkilökohtainen vastuu golfkentän ohjeistuksen noudattamisesta.

Pelaajan tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta suojautumisesta käytettäessä yhteiskäyttöön tarkoitettuja tavaroita kuten pallot, liput ja muut välineet.

Lippuja EI saa poistaa tai nosta ylös maalista.

Noudatetaan yleisiä jo totuttuja ohjeita hygieniaan.

Lisätietoja THL:n ohjeista.