Vad är Fotisgolf ?

Fotisgolf är en ny sport gren. Grenen har en bra spridning i hela Europa. Det ordnas även VM och EM tävlingar årligen i olika delar av Europa.

Uppgårds Fotisgolf stod som värd 2018 för Finnish Open tävlingen som är en deltävling i Europa Cup,en. I år kommer tävlingen åter att ordnas här hos oss i Augusti.
Uppgårds Fotisgolf är fortfarande den ända 18-håls banan i Finland men nya banor växer upp runt om i landet, de är vanligtvis 9 hålsbanor, som är belägna i samband med Golf banorna.

I grund och botten är Fotisgolf en blandning av Golf och fotboll och mini golf. Minigolfen syns kanske bäst i de olika hinder som finns på alla banorna.

Utgångsläget är att få bollen från start till mål med så få sparkar som möjligt, lika som i golf. I Fotisgolf har man ersatt golfbollen med en fotboll och som slagredskap använder man sina egan fötter.

Som exempel kan man berätta att på en bana skall bollen sparkas genom en byggnad (rökbastun) och på en annan över en liten kulle som har målet på andra sidan.

Hur spelar man Fotisgolf ?

Vi har 18 olika banor på vårt område och du skall sparka bollen genom alla banor med minsta möjliga antal sparkar, då har vi en vinnare. Varje bana börjar vid de vita tavlorna där det finns en bild och en kort förklaring för varje bana.

Start platsen är utmärkt med sina respektive färger på fyrkantiga plattor i marken, vit, gul och röd. En del start platser är på naturgräs och andra på konstgräs plattor.

Spelarna kan komma överens om vilken nivå de kommer att spela, men efter valet av nivån får man inte byta den till en lättare nivå. ALLA banor spelas med samma nivå från börja till slut.

Vi har nu även 3 olika ”svårighets nivåer” på alla banorna.
Detta betyder att varja bana har 3 olika start platser.

NIVÅ BETECKNING:
Kom ihåg att sparken skall alltid börja bakom märkena. Ifall du vill så kan du även sparka bollen utanför märkenas gränser. På en del banor ligger det vita och gula på samma linje. De kan under sommaren även lite flyttas och justeras. Färgplattorna indikerar endast linjen på startplatsen, vill du sparka från ett annat ställe så går det bra men du får inte gå framför den tilltänkta startlinjen.

VITA NIVÅN:
Den vita nivån är den enklaste (kortaste banorna). Denna nivå är passlig för barn, äldre personer med svagare sparkar och ovana i bollens hantering

RÖDA NIVÅN:

Den röda nivån är den svåraste av nivåerna. Banorna blir längre och svårare att träffa rätt. Denna nivå passar till erfarna spelare, fotbolls spelare och de som har mera kraft i sparkarna.

Vid EM och FM tävlingar spelar man alltid och endast på de röda banorna..

Ta i beaktande följande sak här hos oss ...

Varje spelare, familje medlem eller grupp är 100% ansvariga för sitt aggerande under spelet på våra banor. 

Uppgårds Fotisgolf har inte tagit en försäkring för sina kunder som kommit och spelat Fotisgolf. 

Eftersom denna gren inte borde ha eventuella risker för olyckshändelser eller risker som kan vara livshotande.

Fotisgolf, grundreglerna i ett nötskal ...

Varje bana börjar vid en vit skylt i närheten av startplatsen. Där kan du se hur banan skall spelas.

Max antal sparkar per bana är 8 sparkar. Om man inte får bollen in i målet under 8 sparkar antecknar man 8 på resultatkortet. 

Bollen får framföras ENDAST med egna fötter.

Bollen måste ALLTID stå stilla före nästa avspark. 

Nästa spark skall alltid utföras från samma ställe som bollen stannat på. (I fall att en medspelares boll är på väg till samma plats var din boll ligger, får du lyfta upp bollen från marken och vänta på att motståndaresn boll har stannat och sedan lägga ner din boll tillbaka på marken på samma ställe som den var när du lyfte upp den.)

Ifall att bolen är på en plats ”ospelbar” som du inte kan fortsätta artt spela har du rätt att flytta bollen en fotlängd (ca. 30 cm) från hindret, men inte närmare målet eller hålet.

Bollen skall ALLTID gå i rätt riktning eller rätt väg genom alla de respektive hindren.

Tävlingsregler ...

För att kunna prova på ett banrekord skall dessa regler följas.

Vill du spela med enklare regler, se ”Regelförslag” sektionen. Vid enskilda tävlingar kan man naturligtvis ha egna regler.

Nu spelar vi på den RÖDA nivån.

Max antal sparkar per bana är som bekant 8 sparkar. Ifall du inte fått bollen i mål med 8 sparkar skall du anteckna 10 i ditt resultatkort.

Pa banan finns inga ”out of bounds”-områden, så bollen är alltid spelbar. ”Out of bounds” träder i kraft ifall bollen flyger utanför hela banområdets gränser, betyder ut på åkrarna på alla sidor. Detta medför en straffspark och bollen placeras då till den sista sparkplatsen.

Bollen skall alltid fortsättas att sparkas från det ställe den har stannat på. Gäller även om den ligger i ett dike eller dylikt.

Ifall bollen är på ett sådant ställe att man inte kan fortsätta att sparka den vidare får man flytta bollen max. 3 meter bakåt, bortåt från målet. Detta medför att du får en straffspark.

På banorna 3 och 9 (båda med en vägg nära start platsen) får bollen flyttas tillbaka till startplatsen och fortsätta med nästa spark.

Bollen måste ALLTID stå stilla före nästa spark

Bollen skall ALLTID gå i rätt riktning genom respektive hinder.

I huvudsak följer vi: World Footballgolf Association regler, med undantag av det som här har angetts.

Om du vill läsa World Footballgolf Association,s reglerna så hittar du dem på nätet: http://www.worldfootballgolf.com/footballgolf/rules

Finns endast på engelska och kommer inte att översattas till svenska eller finska.

Regelförslag ...

Om du vill spela med strikta regler så kan du läsa dem i ”Tävlingsregler” -sektionen här ovan.

Dessa reglerna är bara ett förslag ifall du vill spela med lite ”lösare” regler. Du kan naturligtvis även göra dina egna regler för din tävling men då kan du inte delta i tävlingen av banrekord.

Max. antal sparkar per bana är som normalt 8 sparkar.

Om du inte får bollen i målet med 8 sparkar så antecknar du 8 i ditt resultatkort.

Om bollen hammanar i ett ospelbart läge (dike, hinder, buske eller trä) får bolen flyttas en fotlängs (ca. 30 cm bakåt från hindret) utan en straffspark.

Man får alltid flytta bollen tillbaka till startplatsen och börja på nytt om man vill.

Bollen måste ALLTID ligga stilla, vara på plats, för nästa spark utförs.

Bollen skall ALLTID gå i rätt riktning genom respektive hinder.

Om du vill kan ni bestämma t.ex. max. antal sparkar, öka på strafsparkar o.dyl. Valet är dit hur ni gör.

Resultatkort ...

Resultat kortet och pennan får du till ditt förfogande från Café i samband med din betalning av spelet. 

Vi kommer att ha 2 till 3 olika kort typer beroende på antalet spelare. Ett kort för 3 spelare, ett för 6 spelare.

 Förr större grupper, över 15 spelare, eller Team – planerar vi ett eget resultatkort. Dessa kommer inom en snar framtid.