Info till grupper ...

Fotisgolf rekommenderar att grupper skall ha  4 till 5 spelare på samman bana sammtidigt, 
så kan vi här ge ett par förslag på hur gå till väga för att klara av detta problem.

Vi utgår från det att vi delar ut resultatkort till er, som har plats för 4 spelare på samma kort.

Därför kan du se här nedan på olika alternativ på hur dela upp din grupp på ett passligt sätt för att uppfylla vår önskan.

Vid grupper på 8 personer är det naturligt att dela dem på två skilda grupper. 

Då kan de olika grupperna antingen börjat sitt spel på olika banor, t.ex.
Grupp 1 = Bana 1 och
Grupp 2: Bana 3
eller till och med bana 8.

Kom ihåg att anteckan rätt startbanan på resultatkortet. 

Då rekommenderar vi att ni delar upp er på 3 grupper och börjar era spel enligt följande: 

Grupp 1 = Bana 1
Grupp 2= Bana 3
Grupp 3 = Bana 8
Grupp 4 = Bana 11


Kom bara ihåg att anteckan rätt startbana på resultatkortet när du börjar.