• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Français

Stora grupper

Information för större grupper ...

Till er som är på inkommande med lite större grupper till banan så har vi sammanställt denna sida som en "HJÄLP" -sida till dig/er.

Vi har färdiga resultatkort i två versioner, ett kort med 6 spelare och ett annat med 10 spelare per kort. 

Om din grupp är i storlek 20 spelare kan det vara på sin plats att dela dem färdigt före ankomsten i passligare grupper på ungefär 4-6 spelare per grupp. T.ex. en grupp på 20 spelare kan vara bar att dela på 4 grupper.

Av vår erfarenhet har vi erfarit att grupper med 6 personer är ett max antal spelare per bana. 

När grupperna har delats kan de börja spela på olika banor. På detta sätt kan man genomföra spelet en aning snabbare eftersom alla sprider ut sig på olika banor. 

4 Grupper - 5 spelare per grupp

Här är ett förslag till uppdelning av t.ex. 4 grupper för 20 spelare.

Grupp      -   Bana   -   Namm

Grupp 1     -    Bana 1  -  Runda märket

Grupp 2     -    Bana 3  -  Rökbastun

Grupp 3     -    Bana 8  -  Traktor ringarna

Grupp 4      -    Bana 12  - Över och Under

 

Bana 1
Bana 3
Bana 8
Bana 12
Fotisgolf Öb

Uppgårds Fotisgolf öb
Villkärrsvägen 147 A
25700 Kimito
FO: 2333661-5

Öppet

Fr.o.m. 1. 5. 2024
Dagligen:  08:00 – 20:00
Caféet öppet: 12:00 – 20:00

Bank

Ålandsbanken – Helsingfors
IBAN: FI78 6601 00001 1735 17
BIC: ABAAFI22

Kontakt

E-post: fotisgolf@fotisgolf.fi
Telefon: +358 50 522 2680

© 2010-2024 / Uppgårds Fotisgolf / M. Ericson. All rights reserved.

Våra sammarbets partners

Här hitta oss ...

World Footballgolf Association