Hur har vi öppet i år ?

Beklaglitvis har vi fortfarande stäng. 

Men som det nu ser ut så kommer våren med storm steg och vi har preliminärt planerat att öppna verksamheten i början av maj 2019.

Vi uppdaterar detta genast när du börjar klarna hur den kommande våren kommer att se ut.

Tag kontakt med oss per e-post eller telefon ifall det finns behov.
(se nere i sidfoten)