REGLER FÖR FM, EM OCH VM TÄVLINGAR

Bild från Finnish Open 2019 tävlingarna.

REGLERNA i FM, EN och VM tävlingar är mycket mera krävande och preciserade ….

 

Eftersom FM, EM och VM tävlingar har en större status så då är reglerna vid tävlingarna betydligt mycket mera strikta och därför  tillämpar vi WFGAWorld Footballgolf Association),s internationella regler.

Dessa regler lever eller ändras relativt ofta, därför kommer de nya regler och deffinitioner i dem. Som följd av detta kommer vi inte att översätta de officiella reglerna till Svenska eller Finska.  

Ifall du vill läsa reglerna så kan du trycka på knappen här nedan och läsa eller ladda ner den till din apparat för att sedan läsa igenom dem i lugn och ro.