Inkommande sommar är vi i färd att ta i bruk en eget resultat service för spelare med intresse.

Det projektet kommer att starta efter de vi har skapat alla sidor på alla 3 olika språk på våra sajt.

Service kommer att byggas med hjälp av en WordPress applikation och kommer att placeras på en ny sajt var namn kommer att vara tillgänglig efter färdigställande.

Förverkligande förutsätter att vi kan anse att det finns behov av den service nu och i framtiden. Själva applikationen är så pass komplicerad att konfigurera, så det kan vara att den kommer först till säsongen 2020.