Fotisgolf Rules

Pages will be translated soon.

General Rules

Fotisgolfen baserar sig på tre andra sportgrenar, Fotboll, Golf och MiniGolf.

Iden bakom Fotisgolf är att få bollen sparkad från punkt A till  B med minsta möjliga antal försök. Alla 18 banor är olika och försedda med olika typer av hinder på vägen. 

  • du har max 8 sparkar per bana
  • bollen skall alltid framföras, sparkas, endast med fötterna
  • bollen måste ALLTID stanna ”stå stilla” för nästa spark
  • ifall bollen stannar vid ett hinder, som ett hus eller annat hinder, får du flytta bollen 90 cm bakåt, bortåt från målets, för att kunna fortsätta spelet. 

Private Rules ?

Ifall du vill så kan ni naturligtvis ha egna regler i ert spel. Du kan ga mera straffpoäng eller vissa banor har egna special regler. I detta fall kan vi inte räkna era poäng som godkännda resultat.

International Rules

Vid internationella tävlingar gäller de av WFGA stipulerade reglerna. Dessa regler finns endast på engelska som en PDF-fil

Länk till reglerna på WFGA -sidor